تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1382 
الهیات ومعارف اسلامی 
قم - تربیت مدرس 
0.00 
دکترا 
1390 
ادیان و عرفان تطبیقی 
دانشگاه قم 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00