بررسی دیدگاه ابن عربی درباره خاتم الاولیاء
48 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » تابستان 1386 - شماره 9 (32 صفحه - از 93 تا 124)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات مهم در توصف و عرفان سالامی،موضوع خاتم- الاولیاست.سؤال اصلی این پژوهش دیدگاه محیی الدین ابن عربی دربارهء خاتم ولایت است.عموما به ابن عربی نسبت داده شده است که خود را خاتم الاولیا معرفی می‌کند.چنانکه نسبت ختمیت ولایت به عیسی(ع) نیز به صراحت در مکتوبات او موجود است. پژوهش پیش‌رو،بعد از واژه و اصطلاح‌شناسی«ولی»و«ولایت»و تبیین‌ اهمیت و جایگاه موضوع در عرفان اسلامی،به دیدگاههای ابن عربی-از میان مهم‌ترین کتب و آثارش که اصلی‌ترین متون عرفان نظری به شمار می‌رود-می‌پردازد و پس ا نقل سخنان مضطرب و گاه متناقض پدر عرفان نظری در این باره،با عنایت به برداشت نزدیک‌ترین شاگردان و برخی از مهم‌ترین شارحان آرای ابن عربی از گذشته تا کنون،جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌کند. واژگان کلیدی: ابن عربی،خاتم الاولیاء،ولایت،مهدویت،ختم ولایت، خاتم ولایت،ولی کامل،انسان کامل.