انسان کامل در عرفان اسلامی
51 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » تابستان 1384 - شماره 1 (26 صفحه - از 67 تا 92)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت انسان و توجه به ابعاد وجودی او، همواره مورد توجه همه ادیان، مذاهب و مکاتب بوده است. از دو موضوع عمده و اصلی عرفان اسلامی، یعنی توحید (وحدت وجود) و موحد، بسیاری از مباحث مربوط به توحید و شئونات آن نیز در قلمرو شناخت صاحب مقام توحیدی، یعنی موحد یا انسان کامل است. با آنکه پیشینه مباحث به قرون اولیه اسلامی باز می‌گردد، اما به طور ویژه، ابن‌عربی و شاگردان و شارحانش، به این مبحث اهتمام ورزیده‌اند. معلم ملک، کون جامع، جام جهان نما، مرد تمام، حق مخلوق، کلمه فاصله جامعه، روح عالم، خاتم ولایت برخی از تعبیرات از انسان کامل است. جستار پیش رو بر آن است تا با تکیه بر منابع مهم عرفانی در سه مقام، و در هر مقام به نکاتی چند اشاره نماید: 1 . نسبت انسان با خداوند متعال؛ نظری کرد که بیند به جهان قامت خویش / خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد؛ 2 . جایگاه انسان در نظام هستی و نسبت او با عالم؛ الحذر ای مؤمنان کان در شماست / در شما بس عالم بی‌انتهاست؛ 3 . رسالت و ولایت انسان؛ نایب‌حق است و نایب بامنوب / گر دوپنداری قبیح آید نه‌خوب. واژگان کلیدی: عرفان، عرفان اسلامی، انسان، انسان کامل، خاتم ولایت، تجلی اعظم، عالم صغیر، عالم کبیر، خلیفة‌الله، ولی‌الله.