نقش نقد و نقادی در آزاداندیشی و تولید علم
45 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش نهضت تولید علم، جنبش نرم‌افزاری و آزاد اندیشی- دانشگاه آزاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی