معرفی و نقد کتاب گفتگوی اسلام و مسیحیت در جهان معاصر نوشته مونت گمری وات
43 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره تشیع و خاور شناسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی